ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
BDT 950.00
1 سال
BDT 950.00
1 سال
BDT 950.00
1 سال
.net
BDT 1050.00
1 سال
BDT 1050.00
1 سال
BDT 1050.00
1 سال
.org
BDT 980.00
1 سال
BDT 980.00
1 سال
BDT 980.00
1 سال
.info hot!
BDT 250.00
1 سال
BDT 1150.00
1 سال
BDT 1150.00
1 سال
.club sale!
BDT 160.00
1 سال
BDT 980.00
1 سال
BDT 980.00
1 سال
.xyz sale!
BDT 150.00
1 سال
BDT 150.00
1 سال
BDT 150.00
1 سال
.mobi
BDT 1200.00
1 سال
BDT 1500.00
1 سال
BDT 1500.00
1 سال
.life
BDT 300.00
1 سال
BDT 2200.00
1 سال
BDT 2200.00
1 سال
.org.bd
BDT 2500.00
1 سال
N/A
BDT 2500.00
1 سال
.biz
BDT 14.95
1 سال
BDT 14.95
1 سال
BDT 14.95
1 سال
.com.bd
BDT 2500.00
1 سال
N/A
BDT 2500.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains